RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Predaja financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010.

Pror - 4.2010, str. 2

Aktualnosti u proračunskom nadzoru

Pror - 4.2010, str. 8

Novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pror - 4.2010, str. 15

Dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za 2009.

Pror - 4.2010, str. 28

Regionalni razvoj RH

Pror - 4.2010, str. 30

Neka upozorenja proračunskim korisnicima u vezi s PDV-om

Pror - 4.2010, str. 34

Novi način uređivanja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 4.2010, str. 41

Utjecaj novog Zakona o radu na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Pror - 4.2010, str. 46

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 4.2010, str. 48
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)