RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Zaključne provjere i knjiženja za 2009.

Pror - 2.2010, str. 2

Već su niz godina zaključne provjere i knjiženja nepromijenjeni. Tako zaključna knjiženja i provjere za 2009. trebaju biti jednaka prošlogodišnjima. Opširno je o knjigovodstvenim i računovodstvenim postupcima u proračunskom računovodstvu pisano u prilogu časopisu RRiF, br. 1/10., Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika.

1. Posljednje provjere

2. Zaključak

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2009.

Pror - 2.2010, str. 9

S obzirom na to da se u vezi s izvještavanjem u sustavu proračunskog računovodstva nije ništa promijenilo, rokovi i obrasci na kojima se predaju financijski izvještaji za 2009. isti su kao i za prethodnu godinu. S krajem se godine traže određene aktivnosti proračunskih korisnika o kojima se oni izvještavaju okružnicama.

1. Obveza i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

2. Proračunski korisnici koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

3. Način predaje financijskih izvještaja

4. Osobni identifikacijski broj u zaglavljima financijskih izvještaja

5. Matični brojevi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

6. Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke

7. Povrat neutrošenih novčanih sredstava na jedinstveni račun državne riznice – uputa za korisnike državnog proračuna

8.Priznavanje prihoda za razdoblje siječanj – prosinac 2009.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. i njegovo izvršavanje

Pror - 2.2010, str. 13

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. i Zakon o izvršavanju objavljeni su u Nar. nov., br. 151/09. i stupaju na snagu 1. siječnja 2010.

U ovom se članku piše o temeljnim obilježjima državnog proračuna za 2010. i daje se presjek bitnih odredaba njegova izvršenja.

PDV od 1. siječnja 2010.

Pror - 2.2010, str. 22
O novostima u sustavu PDV-a koje se primjenjuju od 1. siječnja 2010. pisano je u časopisu RRiF, br. 1/10. Te novosti ne utječu samo na porezni položaj mnogih pravnih osoba koje rabe proračunsko računovodstvo, nego i na njihovo cjelokupno poslovanje. U ovom članku upozoravamo na neke okolnosti na koje te osobe trebaju obratiti pozornost. Te se okolnosti pojašnjavaju odgovaranjem na česta pitanja.

Osvrt na osnovicu za izračun plaće korisnika državnog proračuna

Pror - 2.2010, str. 24

Početkom nove proračunske godine nisu u odnosu na kraj 2009. promijenjene osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna. Stoga su osnovice za plaće službenika i namještenika u državnim i javnim službama, plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika te plaće državnih dužnosnika početkom 2010. jednake onima s kraja 2009.

1. Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u državnim i javnim službama

2. Osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

3. Umjesto zaključka

Kolektivni ugovori, sporazum, odluke

Pror - 2.2010, str. 26
 • PROČIŠĆENI TEKSTOVI AKATA

Uovom dijelu priloga časopisu Računovodstvo revizija i financije objavljujemo drugi dio kolektivnih ugovora koje primjenjuju državni službenici i namještenici te službenici i najmeštenici u javnim društvima. Prvi dio kolektivnih ugovora objavljen je u prilogu časopisa RRiF br. 10/09, str. 32-56. Osim granskih kolektivnih ugovora za javne službenike ovdije objavljujemo i jedan sporazum i dvije odluke.

 1. Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
 2. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
 3. Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna
 4. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
 5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednješkolskim ustanovama
 6. Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava službenika i namještenika u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti
 7. Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
 8. Sporazum o visini regresa, božičnice i dara za djecu u 2007. godini
 9. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
 10. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)