RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Zaključne provjere i knjiženja za 2009.

Pror - 2.2010, str. 2

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2009.

Pror - 2.2010, str. 9

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. i njegovo izvršavanje

Pror - 2.2010, str. 13

PDV od 1. siječnja 2010.

Pror - 2.2010, str. 22

Osvrt na osnovicu za izračun plaće korisnika državnog proračuna

Pror - 2.2010, str. 24

Kolektivni ugovori, sporazum, odluke

Pror - 2.2010, str. 26
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)