RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013.

Pror - 11.2010, str. 2

Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Pror - 11.2010, str. 9

Mjesna samouprava

Pror - 11.2010, str. 19

Globalni etički i integritetni pokazatelji

Pror - 11.2010, str. 23

Međuodnos plana nabave i financijskog plana

Pror - 11.2010, str. 30

Odgovori na pitanja

Pror - 11.2010, str. 37

Novosti u raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

Pror - 11.2010, str. 51

Izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Pror - 11.2010, str. 58

Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnim i područnim jedinicama

Pror - 11.2010, str. 62

Sporazum Vlade RH i sindikata o promjenama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 11.2010, str. 68

Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 11.2010, str. 70

Djelatnost trgovine kod neprofitnih pravnih osoba

Pror - 11.2010, str. 72

Mišljenja ministarstva uprave

Pror - 11.2010, str. 80
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)