RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Financijski planovi proračunskih korisnika i proračuna za razdoblje 2010. – 2012.

Pror - 8.2009, str. 2

Izvještaj o obvezama za 2009.

Pror - 8.2009, str. 8

Zaduživanje lokalnih i područnih jedinica

Pror - 8.2009, str. 17

Ugovor o djelu u državnim tijelima

Pror - 8.2009, str. 29

Sporazumi i dodatci sporazumima o osnovici za plaće

Pror - 8.2009, str. 32

Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa

Pror - 8.2009, str. 35

Godišnji odmor za državne i javne službenike i namještenike

Pror - 8.2009, str. 44

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 8.2009, str. 52

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 8.2009, str. 57
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)