RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2008.

Pror - 2.2009, str. 1

Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2008.

Pror - 2.2009, str. 9

Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola

Pror - 2.2009, str. 14

Zakon o proračunu – što treba odmah primijeniti

Pror - 2.2009, str. 16

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatskeza 2009. godinu

Pror - 2.2009, str. 21

Plan nabave i predmet nabave

Pror - 2.2009, str. 27

Otvaranje, vođenje i zaključivanje propisanih knjiga u uredskom poslovanju

Pror - 2.2009, str. 33

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna u 2009.

Pror - 2.2009, str. 37
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)