RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Rokovi predaje financijskih izvještaja siječanj – rujan 2009.

Pror - 10.2009, str. 2

Samoupravna suradnja – sredstvo poboljšanja kvalitete javnih usluga

Pror - 10.2009, str. 3

O primjeni nove Uredbe o uredskom poslovanju

Pror - 10.2009, str. 8

Pomoći za državne i javne službe

Pror - 10.2009, str. 12

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012.

Pror - 10.2009, str. 19

Kolektivni ugovori, sporazum, odluke

Pror - 10.2009, str. 32
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)