RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2009. - 2011.

Pror - 7.2008, str. 3

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2008.

Pror - 7.2008, str. 10

Registar korisnika proračuna

Pror - 7.2008, str. 11

Tržište javno-privatnog partnerstva u RH

Pror - 7.2008, str. 13

Načelo zakonitosti

Pror - 7.2008, str. 18

Sustav državne uprave

Pror - 7.2008, str. 20

Selekcija kandidata u postupku zapošljavanja

Pror - 7.2008, str. 27

Promjene kolektivnog ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Pror - 7.2008, str. 32
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)