RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Pomoći

Pror - 4.2008, str. 2

Objedinjeno vođenje računa - Cash Pooling

Pror - 4.2008, str. 12

Osvrt na Državni proračun za 2008. godinu i odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

Pror - 4.2008, str. 13

Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 4.2008, str. 25

Etika u borbi protiv administrativne korupcije

Pror - 4.2008, str. 29

Imenovanje rukovodećih državnih službenika

Pror - 4.2008, str. 32

Novele Zakona o državnim službenicima

Pror - 4.2008, str. 36

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Pror - 4.2008, str. 41

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 4.2008, str. 42
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)