RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2007.

Pror - 2.2008, str. 2

Kratki podsjetnik na obvezu sastavljanja financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.

Pror - 2.2008, str. 13

Izjava o misiji, viziji i ciljevima te knjiga procesa

Pror - 2.2008, str. 17

Godišnje izvješćivanje o sustavu unutarnjih financijskih kontrola

Pror - 2.2008, str. 29

Raspored državnih službenika

Pror - 2.2008, str. 30

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - Pregled tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih tijekom 2007.

Pror - 2.2008, str. 37
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)