RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2009.-2011. godine

Pror - 10.2008, str. 1

Novi Zakon o proračunu

Pror - 10.2008, str. 8

Upravna inspekcija prema novom Zakonu o upravnoj inspekciji

Pror - 10.2008, str. 22

Novi položaj službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 10.2008, str. 30

Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Pror - 10.2008, str. 42

Novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pror - 10.2008, str. 57

Pregled radnih prava državnih službenika i namještenika

Pror - 10.2008, str. 67

Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

Pror - 10.2008, str. 82
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)