RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Promjenjiva kamatna stopa i valutna klauzula

Predmet: Iako nije zabranjeno istovremeno ugovoriti valutnu klauzulu i promjenjivu kamatnu stopu, činjenica da obveza potrošača istovremeno ovisi o dva promjenjiva bitna elementa čini tu obvezu posebno rizičnom, jer u vrijeme sklapanja ugovora potrošač ne zna koji iznos glavnice u kunama će biti u obvezi tijekom dugoročne otplate kredita vratiti banci, a ne zna niti koju će cijenu (redovnu kamatu) za to platiti.

Broj presude: 12 Gž-221/2018-2, 23. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Visina preplaćene kamate, odnosno razlika između iznosa redovnih ugovorenih kamata obračunatih po Ugovoru o kreditu i iznosa redovnih kamata obračunatih prema naknadnim odlukama banke o promjeni kamatnih stopa, dosuđena je sukladno nalazu knjigovodstveno-financijskog vještaka.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)