RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Proglašenje ovrhe nedopuštenom – zajednička imovina bračnih drugova

Predmet: Ako bračnom drugu kao ugovornoj strani nije bilo zabranjeno sklapanje ugovora o kreditu i ugovora o osiguranju tražbine tada takav ugovor proizvodi pravne učinke.

Broj presude: Gž-684/16-2 od 3. srpnja 2018. godine

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige bilo bi narušeno u slučaju da je za sklapanje predmetnih pravnih poslova I tuženiku trebala suglasnost tužiteljice, međutim u vrijeme sklapanja predmetnih pravnih poslova to nije bilo predviđeno niti jednim propisom. Dakle, I tuženiku kao ugovornoj strani nije bilo zabranjeno sklapanje tog ugovora, već upravo suprotno, u situaciji kad banka klijentu odobri kredit posve je uobičajeno osigurati novčanu tražbinu, zasnivanjem založnog prava.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)