RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Probni rad

Predmet: Tuženica je sama sebe ograničila kada je u Pravilniku ugradila odredbu o kraćem probnom radu, koji može trajati najduže tri mjeseca. Takva odredba, kada je radniku otkaz dan nakon isteka roka iz Pravilnika, povoljnija je za radnika od prava iz ugovora o radu.

Broj presude: Rev 2355/2019-2, od 4. lipnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U postupku koji je prethodio reviziji riješeno i sporno pitanje koje se odnosi na razlog za otkaz ugovora o radu u vezi s činjenicom da tužiteljica, iako ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije, slabije vozi ili ne vozi automobil. U tom je smislu već rečeno (Revr-446/14-2 od 20. veljače 2018.) da iz utvrđenja drugostupanjskog suda jasno proizlazi kako znanje i vještine koje se odnose na vožnju osobnim vozilom tuženikovim Pravilnikom (niti ugovorom o radu) nisu bili propisani kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika. Konačno, tuženica na kojoj je teret dokazala tijekom postupka nije dokazao da bi navedena okolnost, s obzirom na prirodu samog posla, onemogućavala tužiteljicu u tolikoj mjeri da ona zbog tog ne bi bila u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)