RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pripajanje društva - pasivna legitimacija

Predmet: Osoba na koju prijeđe, na temelju ugovora, neka imovinska cjelina pojedinca ili građanske pravne osobe ili dio te cjeline, odgovara za dugove koji se odnose na tu cjelinu odnosno na njezin dio pored dosadašnjeg imaoca i solidarno s njim.

Broj presude: Rev-x 5/13-2 od 16. travnja 2013.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Odredbom čl. 452. st. 1. ZOO je propisano da osoba na koju prijeđe, na temelju ugovora, neka imovinska cjelina pojedinca ili građanske pravne osobe ili dio cjeline, odgovara za dugove koji se odnose na tu cjelinu odnosno na njezin dio pored dosadašnjeg imaoca i solidarno s njim. Dakle, da bi nastala odgovornost u smislu navedene zakonske odredbe pretpostavka je da je ugovorom izvršen prijenos određene imovinske cjeline ili njezinih dijelova.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)