RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijedlog za ovrhu

Predmet: Okolnosti što tužitelj raspolaže s izjavom na kojoj je javno ovjerovljen potpis tuženika, a kojom daje suglasnost da se radi naplate novčane tražbine zaplijeni maksimalno 1/3 njegove plaće, ne sprječava tuženika na podnošenje predmetne tužbe.

Broj presude: Gž-500/2018-2, 15. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Prema tome okolnosti što tužitelj raspolaže s izjavom na kojoj je javno ovjerovljen potpis tuženika, a kojom daje suglasnost (konkretna Izjava – list 40 spisa) da se radi naplate novčane tražbine zaplijeni maksimalno 1/3 njegove plaće, ne sprječava tuženika na podnošenje predmetne tužbe (kao Vrhovni sud Republike Hrvatske Revt-167/07).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)