RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog godišnji obračun

Prilog godišnji obračun

Mjesec:

Rokovi dostave financijskih izvješća za 2019. godinu

PrGO - 1.2020, str. 2

Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2019. godinu

PrGO - 1.2020, str. 9

Obračun amortizacije za 2019. godinu

PrGO - 1.2020, str. 30

Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2019. godinu

PrGO - 1.2020, str. 46

Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2019. godine

PrGO - 1.2020, str. 70

Godišnji obračun poreza na dobitak za 2019. godinu – sastavljanje Obrasca PD

PrGO - 1.2020, str. 89

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)

PrGO - 1.2020, str. 144

Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

PrGO - 1.2020, str. 151

Izvještaj o novčanim tokovima za 2019. godinu

PrGO - 1.2020, str. 156

Izvještaj o promjenama kapitala

PrGO - 1.2020, str. 165

Bilješke uz financijske izvještaje za mikro, male i srednje poduzetnike

PrGO - 1.2020, str. 174

Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2019. godinu

PrGO - 1.2020, str. 182

Porez kontroliranih inozemnih društava

PrGO - 1.2020, str. 189
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)