RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog godišnji obračun

Prilog godišnji obračun

Mjesec:

Rokovi dostave financijskih izvješća za 2018. godinu

PrGO - 1.2019, str. 2

Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2018. godinu

PrGO - 1.2019, str. 8

Obračun amortizacije za 2018. godinu

PrGO - 1.2019, str. 29

Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2018. godinu

PrGO - 1.2019, str. 38

Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2018. godine

PrGO - 1.2019, str. 60

Godišnji obračun poreza na dobitak za 2018. godinu – sastavljanje obrasca PD

PrGO - 1.2019, str. 77

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)

PrGO - 1.2019, str. 129

Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2018. godinu

PrGO - 1.2019, str. 135

Izvještaj o novčanim tokovima za 2018. godinu

PrGO - 1.2019, str. 141

Izvještaj o promjenama kapitala za 2018.

PrGO - 1.2019, str. 149

Bilješke uz financijska izvješća za 2018.

PrGO - 1.2019, str. 156

Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP za 2018. godinu

PrGO - 1.2019, str. 158
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)