RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pretpostavke odgovornosti za štetu

Predmet: Odgovornost za štetu nastaje samo ako je štetna radnja protupravna.

Broj presude: Gž-1450/11, od 9. siječnja 2013.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Prvostupanjski je sud pravilno primijenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtjev za naknadu neimovinske štete jer tuženici sudjelovanjem i poduzimanjem pravnih radnji u parničnim postupcima između stranaka nisu postupali protupravno. Samo protupravna povreda prava može izazvati odgovornost za štetu, što se u konkretnom slučaju nije ispunilo.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)