RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Časopis Računovodstvo, revizija i financije
Vrsta pretplate
GODIŠNJA za 2021. (brojevi 1-12)
Tiskano *
izdanje
Tiskano * +
Internet izdanje
E-pretplata + Internet izdanje Internet izdanje
Cijena 1.525,50 kn 1.832,00 kn 1.423,80 kn 1.356,00 kn
Broj pretplata
  Molimo unesite broj željenih pretplata
Više o časopisu Računovodstvo, revizija i financije i o najboljoj vrsti pretplate za Vas možete vidjeti ovdje.
RRiF-ov Porezni priručnik
Vrsta pretplate
komplet za 2021
Tiskano
izdanje
E-pretplata
Cijena 987,00 kn 630,00 kn
Broj pretplata
  Molimo unesite broj željenih pretplata
Više o časopisu RRiF-ov Porezni priručnik i o najboljoj vrsti pretplate za Vas možete vidjeti ovdje.
Časopis Pravo i porezi
Vrsta pretplate
GODIŠNJA za 2021. (brojevi 1-12)
Tiskano
izdanje
Tiskano +
Internet izdanje
E-pretplata + Internet izdanje Internet izdanje
Cijena 1.356,00 kn 1.582,00 kn 1.243,00 kn 1.186,50 kn
Broj pretplata
  Molimo unesite broj željenih pretplata
Više o časopisu Pravo i porezi i o najboljoj vrsti pretplate za Vas možete vidjeti ovdje.
Pregled propisa
Vrsta pretplate
za 4 broja
Tiskano
izdanje
Cijena 0,00 kn
Broj pretplata
Molimo unesite broj željenih pretplata
POSEBAN BONUS ZA PRETPLATE NA SVA TRI IZDANJA

Za pretplatu na časopise RRiF i Pravo i porezi, te RRiF-ov Porezni priručnik u kompletu sva tri izdanja odobravamo i dodatnih 30 minuta telefonskih savjeta ili jedno pisano mišljenje.

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)
RRiFov letak