RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

Predmet: Prijenos imovine P. t. d.d. Đ. na RH izvršen je radi namirenja dospjelih poreznih obveza toga društva, te prijenos imovine na RH nije izvršen kao na novog poslodavca radi obavljanja gospodarske djelatnosti. Stoga nije došlo do prenošenja ugovora na novog poslodavca.

Broj presude: Rev 2343/2019-2, od 18. rujna 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Međutim, iz obrazloženja nižestupanjskih presuda proizlazilo bi da je I. tuženik preuzeo obvezu isplate plaće određenim radnicima E.-p. d.o.o. (radnicima zaposlenim na P. B.) koja bi im pripadala do prestanka ugovora o radu kod E.-p. d.o.o. te obvezu sklapanja ugovora o radu s tim radnicima, iz čega bi se moglo zaključiti da je u tom dijelu, u smislu odredbe čl. 149. ZOO sklopljen ugovor u korist trećih osoba.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)