RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prekovremeni rad

Predmet: Tužiteljevo vrijeme provedeno u policijskoj postaji prije upućivanja na granični prijelaz i nakon dolaska s graničnog prijelaza radi zaduženja i razduženja po obavljenom poslu ne može se podvesti pod pojam prekovremenog rada, ali se vrijeme provedeno na radu dulje od formalno propisanog radnog vremena, u skladu s odredbom Kolektivnog ugovora, može platiti po osnovi rada u smjenama i rada u turnusima.

Broj presude: Rev 3958/2019-2, od 9. listopada 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U odluci ovog suda broj Revr 466/07 od 5. rujna 2007. na koju se poziva revident, izraženo je pravno shvaćanju prema kojem je ovaj revizijski sud (kao i u više svojih odluka, primjerice broj Revr-1668/12 od 26. travnja 2016., Rev-1800/2018 od 12. ožujka 2019.) zauzeo pravno shvaćanje da se tužiteljevo vrijeme provedeno u policijskoj postaji prije upućivanja na granični prijelaz i nakon dolaska s graničnog prijelaza radi zaduženja i razduženja po obavljenom poslu ne može, u smislu odredbe čl. 33. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01., 82/02., 114/03. i 30/04.), podvesti pod pojam prekovremenog rada, ali da se vrijeme provedeno na radu dulje od formalno propisanog radnog vremena, u skladu s odredbom čl. 39. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 92/04.) tužitelju može platiti po kojoj drugoj utemeljenoj osnovi - po osnovi rada u smjenama i rada u turnusima.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)