RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Preinaka tužbe

Predmet: Tužitelj je nedvojbeno tijekom postupka uz već postojeći zahtjev (poništenje Odluke tuženika od 22. travnja 2003.) postavio drugi zahtjev (poništenje Odluke tuženika od 24. ožujka 2003.). Ne može se raditi o dopuni ili ispravci navoda jer se takve mogućnosti odnose samo na postojeći i već istaknuti tužbeni zahtjev.

Broj presude: Rev 788/2019-2, od 30. svibnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Institut preinake tužbe reguliran je odredbom čl. 191. st. 1. ZPP-a. Tako je propisano da je preinaka tužbe promjena istovjetnosti zahtjeva, povećanje postojećeg ili isticanje drugog zahtjeva uz postojeći. Tužitelj je nedvojbeno tijekom postupka uz već postojeći zahtjev (za poništenje Odluke tuženika od 22. travnja 2003.) postavio drugi zahtjev (za poništenje Odluke tuženika od 24. ožujka 2003.). U konkretnom se slučaju ne može raditi o dopuni ili ispravci navoda jer se takve mogućnosti odnose samo na postojeći i već istaknuti tužbeni zahtjev (čl. 191. st. 3. ZPP-a). Stoga se, suprotni, navodi revidenta ukazuju neosnovanim.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)