RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predaja financijskih izvještaja

Predmet: Poduzetnik koji do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu Financijskoj agenciji dostavi izvještaje iz članka 30. Zakona o računovodstvu radi javne objave, pod uvjetom da mu je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, može istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti i obvezu predaje propisanu stavkom 1. ovog članka.

Broj presude: Fpž-122/2019, od 3. travnja 2019.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako je već tijekom prvostupanjskog postupka utvrđeno da su okrivljenici ispunili obvezu predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. za javnu objavu dana 4. svibnja 2017., to je već činjenica uslijed koje nisu ispunjene pretpostavke za primjenu članka 32. stavka 2. Zakona o računovodstvu, koja propisuje predaju dokumentacije za javnu objavu do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, uslijed čega je pozivanje na tu odredbu Zakona o računovodstvu od strane prvostupanjskog suda pogrešno.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)