RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predaja financijskih izvještaja

Predmet: Poduzetnik koji do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu Financijskoj agenciji dostavi izvještaje radi javne objave, pod uvjetom da mu je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, može istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti i obvezu predaje.

Broj presude: Fpž-122/2019, od 3. travnja 2019.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Stoga je na temelju ovako utvrđenog činjeničnog stanja pogrešan i zaključak prvostupanjskog suda da na strani okrivljenika nije nađen ni nehajni oblik krivnje za propuštanje postupanja po članku 32. stavka 1. Zakona o računovodstvu, uslijed čega je očito da tijekom prvostupanjskog postupka činjenično stanje nije potpuno i točno utvrđeno, a slijedom toga je upitna i pravilna primjena materijalnog prava, a što žalitelj osnovano ističe. Stoga je trebalo prihvatiti žalbu ovlaštenog tužitelja i ukinuti pobijanu presudu, te predmet vratiti na ponovni postupak prvostupanjskom sudu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)