RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravo na regres

Predmet: Osiguratelj poslodavca nema pravo na regres za isplaćene iznose svom osiguraniku koje je ovaj isplatio svom radniku kao naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog povrede na radu, jer poslodavac nije neposredni oštećenik, a isto tako niti jednim propisom nije predviđeno da posredni oštećenik ima pravo na regres.

Broj presude: Rev 2432/2019-2, od 11. lipnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Niti jednom odredbom citiranog Zakona o zdravstvenom osiguranju nije predviđeno pravo regresa poslodavca za isplaćene naknade plaće svom radniku zbog povrede na radu, kao što je primjerice utvrđeno pravo HZZO na naknadu štete. Stoga, osiguratelj poslodavca nema pravo na regres za isplaćene iznose svom osiguraniku koje je ovaj isplatio svom radniku kao naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog povrede na radu, jer poslodavac nije neposredni oštećenik, a isto tako jer niti jednim propisom nije predviđeno da posredni oštećenik ima pravo na regres. Dakle, kako osiguranik tuženika (poslodavac) nije imao pravo zahtijevati naknadu štete u visini isplaćene naknade plaće za vrijeme bolovanja od štetnika (tuženika), to niti na tužitelja takvo pravo nije niti moglo prijeći.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)