RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravo korištenja grobnog mjesta

Predmet: Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Broj presude: Gž-284/2018-2, od 14. svibnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Očito se u smislu odredbe čl. 14. ZG-a, a to je tužitelj dokazao, a i citirane odredbe čl. 172. ZVDSP-a ne radi o napuštenoj stvari, odnosno napuštenom grobu. Nadalje, prvostupanjski sud u svojoj presudi obrazlaže da nije postojala obveza tuženika Zagrebačkog holdinga dostavljati posebno pisanu obavijest o stanju duga ili opomenu o situaciji kada obvezu plaćanja grobne naknade propisuju jasne odredbe ZG-a i Odluke o grobljima, no, međutim, po ocjeni ovog suda prvostupanjski sud je propustio cijeli spor ocijeniti i u duhu odredaba čl. 3., 4. i 5. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08., 125/11. i 78/15. – dalje u tekstu: ZOO). U ovim odredbama izražavaju se tri bitna osnovna načela tog zakona, a to je ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu, načelo savjesnosti i poštenja te dužnost suradnje. Upravo ova načela određuju, a što je na strani tuženika Zagrebački holding d.o.o. bilo propušteno obavijestiti tužitelja o neizmirenim obvezama što je minimum standarda ovih načela, a ne da bi tužitelju prestalo njegovo pravo na način kako je to učinjeno donošenjem spornog rješenja o dodjeli grobnog mjesta trećoj osobi, bez ikakvog upozorenja tužitelja o tome.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)