RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravična novčana naknada u slučaju smrti bliske osobe

Predmet: Pri odmjeravanju visine pravične novčane naknade koja pripada roditelju u slučaju smrti djeteta valja imati na umu cjelokupni sadržaj njihovog životnog odnosa roditelja i djeteta.

Broj presude: Rev-70/09-2, od 2. lipnja 2010.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Polazeći od citirane odredbe te činjenica da tužitelj sa sada pokojnim sinom nije ostvario emocionalnu vezu, da ga je vidio nekoliko puta u životu, da nije pokazivao brigu za njegov odgoj, te da ga je uzdržavao isključivo po odlukama suda, ovaj revizijski sud smatra da su nižestupanjski sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo kada su tužitelju dosudili iznos od 220,000,00 kn na ime neimovinske štete zbog smrti sina.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)