RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Povreda prava članstva u udruzi

Predmet: Član udruge kojemu je članstvo u udruzi prestalo odlukom udruge koja je protivna statutu udruge ima pravo na sudsku zaštitu povrijeđenog prava člana udruge predviđenog statutom udruge.

Broj presude: Rev 1610/17-2, od 14. veljače 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Revizijski sud prihvaća pravno shvaćanje izraženo u odluci Europskog suda za ljudska prava. Stoga član udruge kojemu je članstvo u udruzi prestalo odlukom udruge koja je protivna statutu udruge ima pravo na sudsku zaštitu povrijeđenog prava člana udruge predviđenog statutom udruge u skladu s odredbom čl. 26. st. 1. Zakona o udrugama. Tom odredbom propisano je da članovi udruge nadziru rad udruge, pa ako član udruge utvrdi nepravilnost u provedbi statuta, ovlašten je na to upozoriti statutom određeno tijelo udruge, odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici statutom određenog tijela udruge, odnosno skupštine u roku od 30 dana od dostavljenog pisanog upozorenja i nepravilnosti se ne otklone, tada član udruge ima pravo podnijeti tužbu županijskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)