RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Poslovno uvjetovani otkaz

Predmet: U situaciji kada poslodavac istovremeno otkazuje ugovor o radu tužiteljici i drugoj radnici koje rade na različitim radnim mjestima koja su oba ukinuta, a postoji jedno radno mjesto u pozivnom centru, poslodavac je ovlašten ponuditi slobodno radno mjesto bilo kojoj od radnica.

Broj presude: Rev 860/2019-2, od 16. srpnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Poslodavac je dužan poštivati kriterije iz čl. 107. st. 3. ZR kada odlučuje o tome kojem će od više radnika otkazati ugovor o radu, a kojeg će ostaviti na radu, ali obveza poštivanja tih kriterija nije propisana za odluku o tome kojem će od više radnika kojima se otkazuje ugovor o radu ponuditi rad na nekim drugim poslovima, a postoji samo jedno slobodno radno mjesto.
Budući da je tuženik slobodno radno mjesto u pozivnom centru ponudio radnici kojoj je također otkazao ugovor o radu, to radno mjesto nije mogao ponuditi tužiteljici, a kako nije bilo drugih poslova koje je tuženik mogao ponuditi tužiteljici (koja je tek općenito u tužbi navela da ju poslodavac može zaposliti na bilo kojem drugom radnom mjestu u odjelu ne navodeći koje bi to mjesto bilo), pravilnom primjenom materijalnog prava valjalo je zaključiti da je poslodavac poštivao odredbu čl. 107. st. 2. ZR. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)