RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Poslovno uvjetovani otkaz

Predmet: Kada se uzmu u obzir okolnosti – da je kod tuženika uslijed krize u građevinarstvu došlo do smanjena opsega poslova, da je zbog toga prestao radni odnos 36-orici radnika, da je tuženik vodio računa o trenutnim poslovima koje je tuženik radio i planiranim budućim poslovima, te da je prilikom otkazivanja vodio računa i o socijalnim kriterijima, to je tuženik dokazao postojanje opravdanog razloga za poslovno uvjetovani otkaz tužitelju zbog gospodarskih razloga.

Broj presude: Rev 1924/2019-2, 28. kolovoza 2019.)

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Uzimajući u obzir da je kod tuženika uslijed općeg stanja i krize u građevinarstvu došlo do smanjenja opsega poslova, da je zbog toga velikom broju radnika (36) prestao radni odnos i to većini kvalificiranim radnicima (35 radnika) što je bio i tužitelj, dakle u situaciji kada se općenito smanjio ukupni broj radnika kod tuženika kao i opseg posla, da nisu postojala slobodna radna mjesta istog ili sličnog profila kao tužiteljeva, to suprotno revizijskim navodima tužitelja i prema shvaćanju ovog suda nije bilo opravdano očekivati od tuženika da tužitelja osposobi ili obrazuje za rad na nekom drugom radnom mjestu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)