RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezno poslovanje

Predmet: Okrivljenik koji ne uplati dužni iznos poreza na dodanu vrijednost u propisanom roku čini prekršaj, bez obzira na to što je do neispunjenja obveze došlo zbog otežanih uvjeta poslovanja.

Broj presude: F Pž-500/11 od 9. siječnja 2013.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

S obzirom na navedeno, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske smatra kako je prvostupanjsko tijelo državne uprave koje vodi prekršajni postupak pravilno utvrdilo sve odlučne činjenice relevantne za odluku o krivnji i prekršajnoj odgovornosti okrivljenika, dajući za takvu svoju odluku valjane i logične razloge, dok okrivljenik navodima žalbe ne dovodi u pitanje pravilnost i potpunost činjeničnog stanja utvrđenog pobijanim rješenjem.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)