RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 
RRiF-ov Porezni priručnik
 
RRiF-ov POREZNI PRIRUČNIK - je zbirka poreznih propisa, naputaka i službenih stajališta kroz 8 poglavlja u posebno uvezanim knjigama, koje su smještene u dvije kutije. U Poreznom priručniku obuhvaćeni su svi porezni propisi i doprinosi, a sadrži i službena stajališta Ministarstva financija, sudsku praksu u poreznim pitanjima, te naputke i primjere kako sastaviti prigovor, žalbu i tužbu u poreznim stvarima.
 
Ažuriranje je tijekom godine, a dopune i izmjene su u posebnoj knjizi/knjigama i uključene su u cijenu pretplate.
 
Uz osnovno izdanje (6 knjiga) dobiva se i CD s kompletnim sadržajem priručnika, radi lakšeg pretraživanja i s mogućnošću ispisa.
 
RRiF-ov Porezni priručnik ima dva različita oblika pretplate, a u sljedećoj tablici možete pogledati što je uključeno u koji od oblika pretplate.
Knjige su podijeljene prema sljedećim naslovima: 
 
 1. Porez na promet, posebni porezi i trošarine
 2. Porez na dohodak, dobit i poticaji, doprinosi, propisi o porezno dopustivim manjkovima s osnove
  kala, rastepa, kvara i loma
 3. Porezi lokalne samouprave i uprave, propisi općeg ustroja poreznog sustava, porezni postupak,
  računi za uplatu javnih prihoda
 4. Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 5. Stajališta Ministarstva financija
 6. Stajališta Ministarstva financija
 
 
Ogledni primjerak
 
Besplatne ogledne primjerke svih naših časopisa možete preuzeti ovdje.
 
 
PRETPLATA NA RRIF-OV POREZNI PRIRUČNIK
 
Na časopis RRiF-ov Porezni priručnik možete se pretplatiti na stranici naše pretplate.
 
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)