RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 
RRiF-ov Porezni priručnik
 
RRiF-ov POREZNI PRIRUČNIK - je zbirka poreznih propisa, naputaka i službenih stajališta kroz 8 poglavlja u posebno uvezanim knjigama, koje su smještene u dvije kutije. U Poreznom priručniku obuhvaćeni su svi porezni propisi i doprinosi, a sadrži i službena stajališta Ministarstva financija, sudsku praksu u poreznim pitanjima, te naputke i primjere kako sastaviti prigovor, žalbu i tužbu u poreznim stvarima.
 
Ažuriranje je tijekom godine, a dopune i izmjene su u posebnoj knjizi/knjigama i uključene su u cijenu pretplate.
 
Uz osnovno izdanje (6 knjiga) dobiva se i CD s kompletnim sadržajem priručnika, radi lakšeg pretraživanja i s mogućnošću ispisa.
 
RRiF-ov Porezni priručnik ima dva različita oblika pretplate, a u sljedećoj tablici možete pogledati što je uključeno u koji od oblika pretplate.
Knjige su podijeljene prema sljedećim poglavljima:
 
  1. Porez na promet
  2. Porez na dohodak, dobit i poticaji
  3. Doprinosi
  4. Porezi lokalne samouprave i uprave, propisi općeg ustroja poreznog sustava
  5. Posebni porezi i trošarine
  6. Propisi o porezno dopustivim manjkovima s osnove kala, rastepa, kvala i loma; porezni postupak
  7. Računi za uplatu javnih prihoda
  8. Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 
 
Ogledni primjerak
 
Besplatne ogledne primjerke svih naših časopisa možete preuzeti ovdje.
 
 
PRETPLATA NA RRIF-OV POREZNI PRIRUČNIK
 
Na časopis RRiF-ov Porezni priručnik možete se pretplatiti na stranici naše pretplate.
 
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)