RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podnošenje prijedloga za ovrhu nakon proteka zastarnog roka

Predmet: Imajući u vidu pravilno utvrđen trenutak ovršnosti rješenja o ovrsi, kao ovršne isprave, 12. lipnja 2001., a od kojeg trenutka sukladno odredbi čl. 361. st.1. ZOO/91 teče zastarni rok te vrijeme podnošenja prijedloga za ovrhu 15. srpnja 2011., to je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da je do podnošenje prijedloga protekao desetogodišnji zastarni rok i nastupila zastara tražbine.

Broj presude: Gž-78/2019-2, od 13. veljače 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Točni su žalbeni navodi da povlačenje prijedloga za ovrhu ne oduzima ovršnoj ispravi svojstvo ovršnosti, međutim ta činjenica nije od utjecaja na pravilnost i zakonitost pobijane odluke, jer za pitanje da li je došlo do zastare tražbine tuženika isključivo je relevantno da li je od trenutka ovršnosti ovršne isprave do trenutka podnošenja prijedloga za ovrhu protekao desetogodišnji zastarni rok.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)