RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Početak tijeka zastarnog roka

Predmet: Tužitelj je zahtijevao predaju u posjed poslovnog prostora, inventara i robe. Tek nakon što je tužitelju poslovni prostor predan u posjed postalo je izvjesno da tuženica ne može ispuniti svoju obvezu predaje u posjed oduzetog inventara i robe i tek tada je tužitelj saznao za štetu i počinitelja.

Broj presude: Rev 2512/2019-2, od 9. srpnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako proizlazi iz stanja spisa tužitelj u ovom parničnom predmetu zahtijevao je predaju u posjed poslovnog prostora, inventara i robe. Tek nakon što je tužitelju poslovni prostor predan u posjed postalo je izvjesno da tuženica ne može ispuniti svoju obvezu predaje u posjed oduzetog inventara i robe i tek tada – 28. srpnja 2005. tužitelj je saznao za štetu i počinitelja. Budući da do isticanja zahtjeva za naknadu štete (16. veljače 2006.) nije protekao trogodišnji rok zastarijevanja propisan odredbom čl. 376. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 113/93., 3/94., 7/96., 112/99. i 88/01. – dalje: ZOO/91) to su nižestupanjski sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo kada su prihvatili istaknuti prigovor zastare.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)