RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pobojni ugovori - poništenje

Predmet: Pobojni ugovori proizvode pravne učinke sve dok se konstitutivnom odlukom suda ne ponište.

Broj presude: Rev-839/09-2, od 1. veljače 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Nadalje, revizijski navodi tužitelja kojima ističe da ga je tuženik doveo u zabludu i da je zbog takvog, nekorektnog postupanja tuženika i potpisao sporni sporazum ne utječu na pravilnost nižestupanjskih odluka, jer zabluda predstavlja razlog za poništenje ugovora odnosno konkretnog sporazuma, a ne utvrđenje ništavosti. Osim toga, treba istaknuti da tužitelj tužbenim zahtjevom u ovom postupku nije zahtijevao poništenje sporazuma sklopljenog s tuženikom zbog pobojnosti, a pobojni ugovori proizvode pravne učinke i obvezuju ugovorne stranke sve dok se konstitutivnom odlukom suda ne ponište.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)