RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pobijanje rješenja o ovrsi

Predmet: Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave sastoji se od dva dijela, dijela kojim se ovršeniku nalaže plaćanje i dijela kojim se određuje ovrha. Ovršenik može rješenje o ovrsi pobijati u cijelosti ili samo u dijelu koji se odnosi na platni nalog (što će imati učinak kao da ga pobija u cijelosti) prigovorom ili samo u dijelu u kojem je određena ovrha.

Broj presude: Gž-1885/2019-2, od 25. rujna 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Budući da je ovdje tužitelj tvrdnjom da nije osnovana tražbina tuženika iz rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u iznosu od 49.069,26 kn sa zateznim kamatama jer da tuženik nije vlasnik nekretnine za koju potražuje predmetnu isplatu, kao i tvrdnjom o zastari te tražbine isključivo osporio dio rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave kojim se nalaže plaćanje, platni nalog, a da se zakonitost tog rješenja nakon pravomoćnosti ne može ispitivati, pravilnom primjenom odredbe članka 58. OZ-a valjalo je preinačiti pobijanu presudu i odbiti tužbeni zahtjev iz tog razloga, ne ulazeći u ispitivanje osnovanosti ostalih žalbenih navoda.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)