RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

Predmet: Tužitelj treba dokazati da je pravna radnja koja se pobija dovela do oštećenja ili pogodovanja određenih vjerovnika, dok četvrtu pretpostavku (da se rezultat pobijanja mora očitovati u većoj mogućnosti namirenja stečajnih vjerovnika) u situaciji kada je otvoren stečajni postupak zbog nesposobnosti za plaćanje stečajnog dužnika, ne treba dokazati do stupnja izvjesnosti, već je dovoljno tek učiniti vjerojatnom nedostatnost stečajne mase.

Broj presude: Revt 313/2018-4, od 10. ožujka 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Iz teksta, ali i svrhe potonje odredbe, prema kojoj drugostupanjski sud odluku donosi prema stanju spisa, tj. nakon što je na temelju isprava i izvedenih dokaza koji se nalaze u spisu drugačije utvrdio neku činjenicu, proizlazi da drugostupanjski sud nema ovlaštenje prvostupanjskog suda da, u nemogućnosti da se neka činjenica s dovoljnom sigurnosti utvrdi, o postojanju te činjenice odluči primjenom pravila o teretu dokazivanja (čl. 221.a ZPP-a).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)