RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik glavnog urednika

pip - 9.2020, str. 2

Novi zakoni – srpanj i kolovoz 2020. godine

pip - 9.2020, str. 3

Pristupanje europskom tečajnom mehanizmu ERM II – važan korak na putu prema uvođenju eura

pip - 9.2020, str. 6

Što bi trebalo izmijeniti / dopuniti nadolazećim novelama Zakona o radu

pip - 9.2020, str. 10

Praktična problematika u radu od kuće – oprema, uvjeti, sigurnost i zdravlje

pip - 9.2020, str. 17

Aktualnosti u vezi s potporama HZZ-a

pip - 9.2020, str. 22

Izazovi financijskog upravljanja lokalnom samoupravom u razdoblju najjače gospodarske krize 21. stoljeća

pip - 9.2020, str. 29

Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa

pip - 9.2020, str. 35

Uvid u spis predmeta u poreznom nadzoru

pip - 9.2020, str. 42

Elektronifikacija parničnog postupka nakon Novele ZPP-a iz 2019. godine

pip - 9.2020, str. 46

Iskustva hrvatskih sudova u postavljanju prethodnog pitanja sudu Europske unije

pip - 9.2020, str. 52

Dostava e-adrese sudskom registru i e-Komunikacija

pip - 9.2020, str. 62

Raskid ugovora – na temelju zakona (jednostrani raskid)

pip - 9.2020, str. 65

Sporedni posrednik u osiguranju autokuće, poduzeća rent-a-car, turističke agencije i drugi kao distributeri osiguranja

pip - 9.2020, str. 72

Čokoladni spor u kontekstu zaštite žigom trodimenzionalnog oblika u Europi

pip - 9.2020, str. 77

Izvođenje kamatne stope na nekretninu prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina

pip - 9.2020, str. 81

Tri modela fiducijarnih dužnosti – anglo-američki, europski kontinentalni i izraelski model

pip - 9.2020, str. 90

Jezik u pravu

pip - 9.2020, str. 97

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 9.2020, str. 99

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 9.2020, str. 104

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 9.2020, str. 110

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa i uprave

pip - 9.2020, str. 111

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 9.2020, str. 112

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2020, str. 125

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 9.2020, str. 133
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)