RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik glavnog urednika

pip - 3.2020, str. 2

Novi zakoni – veljača 2020. godine

pip - 3.2020, str. 3

Što prijedlog novog Zakona o strancima znači za zapošljavanje državljana trećih zemalja u 2020. godini

pip - 3.2020, str. 7

Stjecanje hrvatskog državljanstva – novìne

pip - 3.2020, str. 10

Udruge – poslovi povjereni županijama

pip - 3.2020, str. 14

Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu

pip - 3.2020, str. 18

Pobuda kod sklapanja ugovora

pip - 3.2020, str. 22

Pojam opasne stvari i pojam opasne djelatnosti

pip - 3.2020, str. 27

Prava kupca na temelju jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije)

pip - 3.2020, str. 33

Važan razlog za opoziv člana uprave u dioničkom društvu u domaćoj sudskoj praksi

pip - 3.2020, str. 38

Dopunski rad

pip - 3.2020, str. 43

Radni odnos u svjetlu novele Zakona o službi u Oružanim snagama RH

pip - 3.2020, str. 50

Zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama – uvjeti natječaja

pip - 3.2020, str. 54

Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora

pip - 3.2020, str. 58

Tumačenje europskih propisa o PDV-u — upute Odbora za PDV (EU)

pip - 3.2020, str. 65

Novele propisa o investicijskim fondovima

pip - 3.2020, str. 74

Ususret mreži 5G

pip - 3.2020, str. 78

Jezik u pravu

pip - 3.2020, str. 83

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 3.2020, str. 84

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 3.2020, str. 89

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 3.2020, str. 94

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 3.2020, str. 98

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 3.2020, str. 99

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 3.2020, str. 116

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 3.2020, str. 124
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)