RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik

pip - 2.2020, str. 2

Novi zakoni – siječanj 2020. godine

pip - 2.2020, str. 3

Zlouporaba prava na žalbu u postupcima javne nabave

pip - 2.2020, str. 8

Poslovi povjereni županijama – registar birača

pip - 2.2020, str. 12

Šutnja uprave

pip - 2.2020, str. 15

Primjena Općega poreznog zakona u upravnim postupcima prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu

pip - 2.2020, str. 23

Nova obveza, sadržaj i postupak polaganja državnog ispita na temelju novela Zakona o državnim službenicima

pip - 2.2020, str. 32

Asignacija (uputa)

pip - 2.2020, str. 38

Zaštita kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka kupljene stvari

pip - 2.2020, str. 44

Novela Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

pip - 2.2020, str. 50

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u svjetlu nove porezne reforme

pip - 2.2020, str. 52

Nejednaki raspored i preraspodjela radnog vremena

pip - 2.2020, str. 55

Što novoga za studente donosi novela Zakona o obavljanju studentskih poslova

pip - 2.2020, str. 61

Uloga FINA-e u ovrsi na novčanim sredstvima – aktualni normativni okvir (I.)

pip - 2.2020, str. 63

Prehrambene i zdravstvene tvrdnje navedene na hrani

pip - 2.2020, str. 71

Jezik u pravu

pip - 2.2020, str. 76

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 2.2020, str. 77

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 2.2020, str. 89

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 2.2020, str. 94

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 2.2020, str. 95

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 2.2020, str. 103

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 2.2020, str. 120

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 2.2020, str. 126
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)