RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik glavnog urednika

pip - 10.2020, str. 2

Novi zakoni - rujan 2020. godine

pip - 10.2020, str. 4

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

pip - 10.2020, str. 7

Prestanak zastoja provedbe ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika

pip - 10.2020, str. 12

Novela Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona

pip - 10.2020, str. 14

Privatnost pod povećalom u aplikacijama za praćenje u kontekstu pandemije COVID-19

pip - 10.2020, str. 15

Nedostatci u izvršenju prethodnog ugovora i profesionalni propust kao osnove za isključenje ponuditelja

pip - 10.2020, str. 19

Javna nabava i ponuda koja glasi na nula eura u nedavnoj odluci Suda EU (C 367/19)

pip - 10.2020, str. 26

Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu

pip - 10.2020, str. 31

Predugovor ili preliminar s praktičarskoga gledišta

pip - 10.2020, str. 38

Analiza pravnih učinaka valutne klauzule i instituta konverzije u svjetlu recentne prakse Suda EU-a

pip - 10.2020, str. 41

Troškovi parničnog postupka – osvrt na važna pitanja

pip - 10.2020, str. 48

Pogrešna uputa o pravnom lijeku u parničnom postupku

pip - 10.2020, str. 56

Upravljanje državnim poljoprivrednim zemljištem – ciljevi i izazovi

pip - 10.2020, str. 60

Oporezivanje građevinskih usluga

pip - 10.2020, str. 68

Neplaćeni dopust u vrijeme istražnog zatvora radnika

pip - 10.2020, str. 77

Plaćeni dopust

pip - 10.2020, str. 84

Revizija GDPR-a nakon dvije godine provedbe − ciljevi su ispunjeni, ali može i bolje

pip - 10.2020, str. 88

Direktiva EU-a o ovlašćivanju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju (ECN+Direktiva)

pip - 10.2020, str. 93

Jezik u pravu

pip - 10.2020, str. 98

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 10.2020, str. 99

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 10.2020, str. 108

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 10.2020, str. 111

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 10.2020, str. 112

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 10.2020, str. 127

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 10.2020, str. 133
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)