RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik

pip - 1.2020, str. 2

Novi zakoni – prosinac 2019. godine

pip - 1.2020, str. 3

Što je prijedlog za dopuštenje revizije, a što revizija u parničnom postupku

pip - 1.2020, str. 14

Novela Zakona o ustanovama

pip - 1.2020, str. 18

Poslovi povjereni županijama – osobna stanja građana

pip - 1.2020, str. 23

Promjene u plaći i materijalnim pravima u javnom sektoru

pip - 1.2020, str. 28

Novosti u Zakonu i Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine

pip - 1.2020, str. 32

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

pip - 1.2020, str. 42

Novosti u vezi s oporezivanjem dohotka i minimalna plaća u 2020. godini

pip - 1.2020, str. 46

Porezni položaj nabave i uporabe osobnih automobila kod poduzetnika

pip - 1.2020, str. 53

Sporazumni i dobrovoljni prijeboj (kompenzacija)

pip - 1.2020, str. 65

Pravno i porezno razlikovanje djela od autorskog djela i ugovora o djelu od ugovora o autorskom djelu

pip - 1.2020, str. 71

Promjene u Registru stvarnih vlasnika i sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma nakon 1. siječnja 2020. godine

pip - 1.2020, str. 77

Novela Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima iz 2020. godine

pip - 1.2020, str. 84

Pojam i vrste radnog vremena

pip - 1.2020, str. 88

Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

pip - 1.2020, str. 95

Europski sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

pip - 1.2020, str. 98

Jezik u pravu

pip - 1.2020, str. 102

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 1.2020, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2020, str. 108

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 1.2020, str. 113

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 1.2020, str. 118

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2020, str. 135

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 1.2020, str. 143
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)