RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – ožujak 2019. godine

pip - 4.2019, str. 3

Zaštita ljudskog prava na vodu u presudama Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova država članica EU-a

pip - 4.2019, str. 10

Planiranje razvoja države, regionalno i lokalno planiranje

pip - 4.2019, str. 18

Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu – djelokrug Državnog inspektorata

pip - 4.2019, str. 28

Prikaz zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

pip - 4.2019, str. 32

Sudski nadzor nad zakonitošću postupanja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj

pip - 4.2019, str. 39

Primjena načela oportuniteta isključuje prekršajni progon za lakše prekršaje

pip - 4.2019, str. 47

Disciplinska i materijalna odgovornost državnih i lokalnih službenika i namještenika

pip - 4.2019, str. 52

Pregovori o sklapanju ugovora i predugovorna odgovornost

pip - 4.2019, str. 60

Odgovornost države u slučaju oduzimanja vozila

pip - 4.2019, str. 67

Raskid ugovora

pip - 4.2019, str. 71

Prekršaji koje uvodi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)

pip - 4.2019, str. 76

Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (I. dio)

pip - 4.2019, str. 81

Nacionalne ekvivalencije za europske pravne koncepcije

pip - 4.2019, str. 89

Ustavna tužba učinkovit pravni lijek za zaštitu ljudskih prava

pip - 4.2019, str. 95

Jezik u pravu

pip - 4.2019, str. 99

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 4.2019, str. 100

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2019, str. 108

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

pip - 4.2019, str. 115

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva

pip - 4.2019, str. 118

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 4.2019, str. 119

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 4.2019, str. 122

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2019, str. 142

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 4.2019, str. 150
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)