RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – prosinac 2018. godine

pip - 1.2019, str. 3

Postupanje komunalnog redarstva prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

pip - 1.2019, str. 24

Odgovornost osnivača za obveze ustanove

pip - 1.2019, str. 26

Novosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini

pip - 1.2019, str. 30

Novine u Općem poreznom zakonu od 1. siječnja 2019. godine

pip - 1.2019, str. 37

Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine

pip - 1.2019, str. 42

Izmjene i dopune Zakona i pravilnika o porezu na dobit

pip - 1.2019, str. 49

Oporezivanje prometa nekretnina u Hrvatskoj od 1990. do danas

pip - 1.2019, str. 52

Novosti u Zakonu o mirovinskom osiguranju

pip - 1.2019, str. 59

Kvote za zapošljavanje stranaca za 2019. godinu

pip - 1.2019, str. 65

Obnova (novacija)

pip - 1.2019, str. 73

Naknada štete od naleta divljači na vozilo

pip - 1.2019, str. 78

Prijedlog novog Zakona o žigu iz 2018. godine

pip - 1.2019, str. 81

Uloga i odgovornost FINA-e kod ovrhe na novčanim sredstvima

pip - 1.2019, str. 84

Jezik u pravu

pip - 1.2019, str. 88

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 1.2019, str. 89

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2019, str. 96

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 1.2019, str. 102

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2019, str. 118

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 1.2019, str. 124
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)