RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – srpanj 2018. godine

pip - 9.2018, str. 3

Učinak podnošenja tužbe za zaštitu kolektivnih interesa na zastaru tražbine i utjecaj ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli

pip - 9.2018, str. 14

Objava pravomoćne presude u medijima kao dopušten oblik popravljanja neimovinske štete

pip - 9.2018, str. 26

Pravni status i upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu

pip - 9.2018, str. 29

Novi zakoni o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi i Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

pip - 9.2018, str. 33

Zakup poslovnog prostora

pip - 9.2018, str. 40

Javnost rada lokalnoga predstavničkog tijela

pip - 9.2018, str. 49

Zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama -- poseban osvrt na novele Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (I.)

pip - 9.2018, str. 57

Povrat nezakonite i nespojive državne potpore u skladu s odlukom Europske komisije

pip - 9.2018, str. 60

Prikaz novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (I.)

pip - 9.2018, str. 64

Prethodni sporazum o transfernim cijenama: nova era u poreznoj praksi

pip - 9.2018, str. 73

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

pip - 9.2018, str. 80

Dozvola za boravak i rad državljana trećih zemalja

pip - 9.2018, str. 84

Zamjensko vrijeme odmora radnika

pip - 9.2018, str. 89

Izmjene u novom Zakonu o tržištu kapitala s posebnim osvrtom na povezane uredbe EU-a

pip - 9.2018, str. 93

Prekogranična zdravstvena zaštita

pip - 9.2018, str. 103

Novi propis o otpisu dugova fizičkim osobama

pip - 9.2018, str. 107

Jezik u pravu

pip - 9.2018, str. 110

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 9.2018, str. 111

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 9.2018, str. 119

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 9.2018, str. 124

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2018, str. 142

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 9.2018, str. 148
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)