RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – svibanj 2018. godine

pip - 6.2018, str. 3

Novosti u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje – obveze JLS-a

pip - 6.2018, str. 7

Prikaz novog Zakona o upravnoj inspekciji

pip - 6.2018, str. 10

Komunalni linijski prijevoz putnika

pip - 6.2018, str. 16

Nepravilnosti i njihova revizijsko-pravna obilježja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

pip - 6.2018, str. 20

Postupak ocjene zakonitosti statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

pip - 6.2018, str. 24

Troškovi upravnog spora u recentnoj sudskoj praksi (II.)

pip - 6.2018, str. 29

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta u RH

pip - 6.2018, str. 36

Pravo prednosti pri zapošljavanju u osnovnim školama prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

pip - 6.2018, str. 39

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi

pip - 6.2018, str. 44

Proširenje elektroničkih usluga Porezne uprave

pip - 6.2018, str. 48

Obveze građana privatnih iznajmljivača rezidenata koji posluju sa stranim online platformama u vezi s PDV-om

pip - 6.2018, str. 52

Pravne posljedice nedonošenja lokalnog proračuna – ustavnosudska ocjena

pip - 6.2018, str. 58

Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (IV.)

pip - 6.2018, str. 63

Ugovor o osiguranju života – položaj korisnika s osvrtom na sudsku praksu (II.)

pip - 6.2018, str. 68

Prikaz Zakona o pružanju usluga u turizmu

pip - 6.2018, str. 74

Pregled novog Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

pip - 6.2018, str. 83

Zakonsko uređenje prava za vrijeme nezaposlenosti

pip - 6.2018, str. 90

Jezik u pravu

pip - 6.2018, str. 96

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 6.2018, str. 97

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 6.2018, str. 110

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

pip - 6.2018, str. 114

Tumačenja i stajališta - Hrvatska narodna banka

pip - 6.2018, str. 116

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 6.2018, str. 117

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 6.2018, str. 130

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 6.2018, str. 138
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)