RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – studeni 2018. godine

pip - 12.2018, str. 3

Novi Zakon o zakladama

pip - 12.2018, str. 10

Godišnji programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture

pip - 12.2018, str. 16

Posljedice nedonošenja proračuna u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

pip - 12.2018, str. 20

Otklanjanje pogrešaka u rješenju

pip - 12.2018, str. 23

Sklapanje ugovora o osiguranju plaćanjem premije

pip - 12.2018, str. 30

Obveze nalogodavca iz ugovora o trgovačkom zastupanju

pip - 12.2018, str. 33

Pravo na ispravak objavljene informacije u sudskoj praksi

pip - 12.2018, str. 43

Naknada za općekorisne funkcije šuma za 2019. godinu – manje obveznika

pip - 12.2018, str. 46

Zahtjev za reprogramom poreznog duga fizičkih osoba

pip - 12.2018, str. 48

Nova Uredba – obveze u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete

pip - 12.2018, str. 52

Pravo na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta hrvatskih branitelja

pip - 12.2018, str. 59

Novi Zakon o studenskom radu

pip - 12.2018, str. 65

Prava ispitanika i obveze voditelja obrade osobnih podataka u odnosu na prava ispitanika prema GDPR-u

pip - 12.2018, str. 67

Rad pomoćnika u nastavi prema novom propisu

pip - 12.2018, str. 72

Specifičnosti evidencija radnog vremena za radnike školskih ustanova

pip - 12.2018, str. 76

Zajednički (kolektivni) i jamstveni (certifikacijski) žigovi

pip - 12.2018, str. 81

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku

pip - 12.2018, str. 89

Jezik u pravu

pip - 12.2018, str. 94

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 12.2018, str. 95

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 12.2018, str. 95

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 12.2018, str. 98

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 12.2018, str. 113

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 12.2018, str. 120
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)