RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – listopad 2018. godine

pip - 11.2018, str. 3

Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika

pip - 11.2018, str. 12

Opći akti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu

pip - 11.2018, str. 17

PDV i privatne poliklinike

pip - 11.2018, str. 22

Pravni okvir sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama

pip - 11.2018, str. 30

Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju

pip - 11.2018, str. 36

Zakon o suzbijanju diskriminacije

pip - 11.2018, str. 43

Pravo puta u RH i elektronička komunikacijska infrastruktura – stvarno pravo, služnost, imovinsko pravo ili ...?

pip - 11.2018, str. 48

Uređenje međe

pip - 11.2018, str. 53

Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine

pip - 11.2018, str. 57

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

pip - 11.2018, str. 65

Nasljednopravni ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života

pip - 11.2018, str. 71

Povreda privatnosti radnika praksa europskog suda za ljudska prava

pip - 11.2018, str. 75

Ovršenikovo pravo na naknadu štete prema čl. 56. Ovršnog zakona

pip - 11.2018, str. 80

Jezik u pravu

pip - 11.2018, str. 84

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 11.2018, str. 85

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 11.2018, str. 85

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 11.2018, str. 92

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 11.2018, str. 108

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 11.2018, str. 115
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)