RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – rujan 2018. godine

pip - 10.2018, str. 3

Obnova postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina

pip - 10.2018, str. 5

Novi Zakon o šumama – kratki pregled odabranih pitanja

pip - 10.2018, str. 10

Obveze županije, općina i gradova u zaštiti životinja

pip - 10.2018, str. 17

Može li se sjednica predstavničkog tijela održati bez predsjednika

pip - 10.2018, str. 24

Zaštićeni najmoprimci – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o najmu

pip - 10.2018, str. 29

Suživot negatorijske zaštite od imisija i prava na život u zdravoj životnoj sredini

pip - 10.2018, str. 36

Dostava odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu

pip - 10.2018, str. 46

Arbitražno rješavanje radnih sporova

pip - 10.2018, str. 51

Prikaz novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (II.)

pip - 10.2018, str. 54

Zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama – poseban osvrt na novele Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (II.)

pip - 10.2018, str. 67

Plaće i druga materijalna prava radnika po kolektivnom ugovoru za Hrvatske autoceste iz 2018. godine

pip - 10.2018, str. 72

Uvjeti volontiranja stranaca u svjetlu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

pip - 10.2018, str. 76

Ovlašteni tužitelj u predmetima USKOK-a

pip - 10.2018, str. 82

Prikaz Zakona o audiovizualnim djelatnostima

pip - 10.2018, str. 86

Jezik u pravu

pip - 10.2018, str. 90

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 10.2018, str. 91

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 10.2018, str. 92

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 10.2018, str. 97

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 10.2018, str. 116

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 10.2018, str. 124
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)